Hrad ze sněhu

Kluci využili traktorem nahrnuté kopy sněhu, aby postavili hrad. Pro náš popis výstavby jej budeme považovat za hrad v románském slohu, tedy 12. století. Následovaly plodné dny gotických přestaveb bez vměšování zvenčí. To bylo před obědem. Na neklidné období husitských válek si hradní páni zašli na polévku. Ono kdo by se bil za pravdu boží, když na stole voní zeleninový vývar. Další průjezd traktoru znamenal velký přísun materiálu a možnost přestavby v renesančním slohu a tak se ze skalního hradu stává bergfritový typ. Po hříchu hrad těmito úpravami ztrácel svou obranou roli. Druhá část oběda – placky (Bílá hora) pak znamenaly pro hrad skutečnou pohromu a obleva (třicetiletá válka) pak dokonala dílo zkázy.