Jarní rekapitulace

Protože se toho událo opět více než dost, nebyl čas na kroniku. Tak to tady rychle shrnu v krátkém ohlédnutí. Přes různé nesnáze s tábořištěm jsme stihli navštívit spoustu zajímavých míst a akcí:

  • Aragonitovou jeskyni a Hranickou propast
  • Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí
  • Letiště v Mošnově
  • Muzeum Tatry
  • Workshop Jak udělat film
  • Muzeum v Frenštátě
  • přednášku na téma on-line zábavy

a k tomu spousta výletů po okolí, pokusy, rukodělné aktiviti od šití přes dřevorubeckou robotu až po 3D modelaci 21.stol.