Páteční věda

Každotýdenní blok vědy v přírodě na čerstvém vzduchu a v zázemí spolku na tábořišti. Vždy v pátek od 13:30 (září – červen) se děti seznamují s vlastnostmi hmoty formou fyzikálních a chemických pokusů.

„a máte možnost toto zvėstovani čísti mezi prvními, jaká to čest a štěstí v jednom! A hněváš-li se, či tě alespoň ponouká k nespokojenosti způsob této rozpravy pak zadrž a vytrvej v čtení neb to co ty úsilím míníš já dvojnásob vynakládám. Tak tedy naše společenství Žasnem se rozhodlo otevříti kazdopáteční dvou až tri hodinovku, a to po obědě zaměřenou na vzdělávání dětí, zejména tedy ve vědě a všelijakých pokusech se hmotou“

Probraná témata 2022

Těžiště objektů

Ph látek- zásaditost, kyselost

Architektura – pevnost, pružnost, strukturování, nosnost

Vlastnosti plynů – atmosférický tlak, podtlak, přetlak

Hydraulika, hydrostatický tlak, hydrodynamika

Oxid unličitý – vlastnosti, zhášivost, hmotnost plynů

DNA – model a izolace rostliné DNA

Živočišná a rostlinná buňka

Škrob v rostlinách a jeho dokazování

Kyvadlo, kladka

(příště: kladkostroj, páka, nakl. rovina, jednoduché stroje)